|  e-ISSN: 2717-6886

Original article | International Journal of Language and Education Research 2021, Vol. 3(1) 1-16

Notes on Education in Atatürk's Notebooks

Hulusi Geçgel

pp. 1 - 16   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijler.2021.581.1   |  Manu. Number: MANU-2308-04-0003

Published online: April 15, 2021  |   Number of Views: 7  |  Number of Download: 196


Abstract

There are 21 notebooks written by Atatürk's handwriting. When these notebooks are examined, it can be seen that Mustafa Kemal's daily works, travel observations, his feelings and thoughts about the events, his plans for the future, etc. It is understood that he made a habit of recording in small notebooks. The aim of this study; In the light of "Atatürk's Notebooks", it is to determine his thoughts and preparations in the field of education since the pre-Republican period. In the research, the document review method, one of the qualitative research methods, was used. The data were analyzed by content analysis method. As a result of the research, it has been determined that Mustafa Kemal Pasha also made intensive studies on education during the most difficult days of the national struggle.

Keywords: Atatürk, education, teacher, development.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Gecgel, H. (2021). Notes on Education in Atatürk's Notebooks . International Journal of Language and Education Research, 3(1), 1-16. doi: 10.29329/ijler.2021.581.1

Harvard
Gecgel, H. (2021). Notes on Education in Atatürk's Notebooks . International Journal of Language and Education Research, 3(1), pp. 1-16.

Chicago 16th edition
Gecgel, Hulusi (2021). "Notes on Education in Atatürk's Notebooks ". International Journal of Language and Education Research 3 (1):1-16. doi:10.29329/ijler.2021.581.1.

References

  Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (2021). Muallimler Birliği Kongresi Üyelerine. https://www.atam.gov.tr/ataturkun-soylev-ve-demecleri/muallimler-birligi-kongresi-uyelerine. Erişim Tarihi: 10.2.2021.

  Cansız Aktaş, M. (2014). Nitel veri toplama araçları. M. Metin (Ed.). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (337-371). Ankara: Pegem Akademi.

  Demirkan, S. (1972). Bir milletin yarattığı lider: Mustafa Kemal Atatürk. İstanbul: Belge Yayınları.

  Göksel, B. (1985). Atatürk’ün eğitim hakkında görüşleri ve misak-ı maarif. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 1(3): 921-958.

  İnan, A, M. (1998). Atatürk'ün not defterleri. (Gen. 2. Baskı), İstanbul: Gündoğan Yayınları.

  Kapluhan, E. (2014). 1921 Maarif Kongresi’nin Türk eğitim tarihindeki yeri ve önemi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 5(8), 123-134.

  MEB (1985). Atatürk’ün maarife ait direktifleri. Ankara: MEB Basımevi.

  Özkan, F. (2006). Atatürk'ün laiklik anlayışının eğitim sistemimizdeki yansımaları (1919-1938). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, Kütahya.

  TDK (1979). Atatürk’ün millî eğitimimizle ilgili düşünce ve buyrukları. Ankara: TDK Yayınları.

  Ünaydın, R. E. (1957). Atatürk'ten özdeyişler. Ankara: Türkiye İş Bankası Yayını.

  Yıldırım, A. ve Şimşek, A. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (12. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.