|  e-ISSN: 2717-6886

Original article | International Journal of Language and Education Research 2022, Vol. 4(3) 27-46

Graduate Students' Views on Digital Literacy

Erkam Küçük & Fatih Kana

pp. 27 - 46   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijler.2022.589.2   |  Manu. Number: MANU-2309-05-0002

Published online: December 31, 2022  |   Number of Views: 18  |  Number of Download: 218


Abstract

The aim of this study is to determine the views of graduate students on digital literacy. Case study design, one of the qualitative research designs, was used in the study. The study group of the research consists of 12 graduate students studying in Turkish Language Teaching and Teaching Turkish as a Foreign Language master's programmes in a state university in western Turkey. The data were collected through a semi-structured interview form. The data were analysed and tabulated by descriptive analysis method. When it comes to digital literacy, graduate students mostly think of accessing information, using information and analysing the reliability of information. According to graduate students, the importance of digital literacy in Turkish language teaching is increasing. Individuals should receive education, read books and increase their ability to use technological tools to become digitally literate.

Keywords: Digital Literacy, Master's degree, Turkish Education, Teaching Turkish as a Foreign Language


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kucuk, E. & Kana, F. (2022). Graduate Students' Views on Digital Literacy . International Journal of Language and Education Research, 4(3), 27-46. doi: 10.29329/ijler.2022.589.2

Harvard
Kucuk, E. and Kana, F. (2022). Graduate Students' Views on Digital Literacy . International Journal of Language and Education Research, 4(3), pp. 27-46.

Chicago 16th edition
Kucuk, Erkam and Fatih Kana (2022). "Graduate Students' Views on Digital Literacy ". International Journal of Language and Education Research 4 (3):27-46. doi:10.29329/ijler.2022.589.2.

References

  Akkoyunlu, B. ve Soylu, M. Y. (2010). Öğretmenlerin sayısal yetkinlikleri üzerine bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği24(4), 748-768.

  Aksoy, N. C., Karabay, E. ve Aksoy, E. (2021). Sınıf öğretmenlerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Selçuk İletişim14(2), 859-894.  

  Arslan, M. E. ve Elkıran, Y. M. (2023).  Türkçe öğretmeni adaylarının dijital teknolojiye yönelik tutumları. Ed. F. Kana. Türkçe eğitiminde dijitalleşme içinde (147-192). Çanakkale: Holistence Academy.

  Avcı, Y. ve Coşkun, A. (2021). Türkçe öğretmeni adaylarının dijital yazma becerisi ile ilgili bakış açılarının incelenmesi. Ed. F. Kana. Türkçe eğitiminde dijital dönüşüm içinde (13-63). Çanakkale: Paradigma Yayıncılık.

  Avcı, Y. ve Okan, G. (2021). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitim teknolojisi standartlarına yönelik özyeterliklerinin incelenmesi. Ed. F. Kana. Türkçe eğitiminde dijital dönüşüm içinde (411-454). Çanakkale: Paradigma Yayıncılık.

  Banaz, E. & Güven, A. Z. (2022). Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi ders kitaplarının dijital okuryazarlık bağlamında değerlendirilmesi: İstanbul B1, B2 ve C1 ders kitapları örneği. Journal of History School, 60, 3448-3475.

  Bayrakcı, S. ve Narmanlıoğlu, H. (2021). Türkiye’deki lisans öğrencilerinin ve mezunlarının dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. AJIT-e: Academic Journal of Information Technology12(46), 46-67.

  Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. Çeviri Ed. M. Bütün ve S. B. Demir. İstanbul: Siyasal Kitapevi.

  Dinlemez, Ş. ve Kana, F. (2023).  Türkçe öğretmeni adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ile dijital vatandaşlık düzeyleri. Ed. F. Kana. Türkçe eğitiminde dijitalleşme içinde (1-46). Çanakkale: Holistence Academy.

  Durak, E. ve Kana, F. (2023).  Türkçe öğretmeni adaylarının e-öğrenme hazır bulunuşlukları. Ed. F. Kana. Türkçe eğitiminde dijitalleşme içinde (47-78). Çanakkale: Holistence Academy.

  Duran, E. ve Ertan Özen, N. (2018). Türkçe derslerinde dijital okuryazarlık. Türkiye Eğitim Dergisi, 3(2), 31-46.

  Elkıran, Y. M. ve Beler, F. E. (2021). Türkçe öğretmeni adaylarının teknolojiye yönelik tutumları. Ed. F. Kana. Türkçe eğitiminde dijital dönüşüm içinde (101-123). Çanakkale: Paradigma Yayıncılık.

  Geçgel, H. ve Erdemir, E. (2021). Türkçe öğretmeni adaylarının dijital yerli, göçmen ve melez olma durumları. Ed. F. Kana. Türkçe eğitiminde dijital dönüşüm içinde (125-143). Çanakkale: Paradigma Yayıncılık.

  Geçgel, H., Kana, F., Durak, E.  ve Meriç, G. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının internet öz-yeterliğinin incelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, (83), 447-470 .

  Geçgel, H., Kana, F. ve Eren, D. (2020). Türkçe eğitiminde dijital yetkinlik kavramının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 886-904.

  Geçgel, H.  ve Kana, F. (2020). Reflections of social media, television series and programs on family privacy according to pre-service teachers’ views. International Online Journal of Educational Sciences, 12(4), 70-84.

  Kana, F. ve Mete, S. (2021). Türkçe öğretmen adaylarının dijital okuma tutumlarının incelenmesi. Ed. F. Kana. Türkçe eğitiminde dijital dönüşüm içinde (305-353). Çanakkale: Paradigma Yayıncılık.

  Kana, F. ve Oskay, F. (2021). Türkçe öğretmeni adaylarının dijital eğitsel oyun geliştirme öz-yeterlikleri. Ed. F. Kana. Türkçe eğitiminde dijital dönüşüm içinde (243-303). Çanakkale: Paradigma Yayıncılık.

  Kana, F. ve Şenol, S. (2021).  Türkçe öğretmeni adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlikleri. Ed. F. Kana. Türkçe eğitiminde dijital dönüşüm içinde (65-99). Çanakkale: Paradigma Yayıncılık.

  Karakuş, G. ve Ocak, G. (2019). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık öz-yeterlilik becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi21(1), 129-147.

  Kozan, M. ve Özek, M. B. (2019). BÖTE bölümü öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ve siber zorbalığa ilişkin duyarlılıklarının incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi29(1), 107-120.

  Kütükçü, D. ve Kana, F. (2023).  Türkçe öğretmeni adaylarının kâğıttan dijitale yazma tutumları. Ed. F. Kana. Türkçe eğitiminde dijitalleşme içinde (79-100). Çanakkale: Holistence Academy.

  Okumuş, M. ve Atılgan, S. S. (2021). Üniversite öğrencilerinin dijital okuryazarlık becerileri ile dijital mahremiyet kaygısı arasındaki ilişki. TRT Akademi6(12), 342-363.

  Örge Yaşar, F. (2017). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik görüşleri: Nitel bir araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(58), 165-182.

  Silik, Y. ve Aydın, F. (2021). Dijital okuryazarlık ve teknoloji okuryazarlığı: Karşılaştırmalı bir inceleme. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi19(4), 17-34.

  Şeyranlı, B. ve Kana, F. (2023).  Türkçe öğretmeni adaylarının sosyal medya bağımlılığı ile dijital okuryazarlıkları arasındaki ilişki. Ed. F. Kana. Türkçe eğitiminde dijitalleşme içinde (79-100). Çanakkale: Holistence Academy.

  Türkben, T. ve Satılmış, S. (2022). Öğretmen adaylarının akademik okuryazarlık, dijital okuryazarlık ve eleştirel okuryazarlık becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 7(2), 345-364.

  Ustabulut, M. Y. (2021). Türkçe öğretmeni adaylarının dijital yazmayla ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2) , 300-311. DOI: 10.18026/cbayarsos.889022

  Ustabulut, M. Y. ve Kana, F. (2021). Türkçe öğretmeni adaylarının dijital oyunlarla ilgili görüşlerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (42), 324-343. DOI: 10.33418/ataunikkefd.858424

  Yıldırım, A. ve Şimsek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.