|  e-ISSN: 2717-6886

Original article | International Journal of Language and Education Research 2021, Vol. 3(3) 1-15

Analysis of Texts in the Turkish Language Textbook in Terms of The Use of Idioms

Hulusi Geçgel & Caner Zıvalı

pp. 1 - 15   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijler.2021.586.1   |  Manu. Number: MANU-2308-04-0004

Published online: December 15, 2021  |   Number of Views: 11  |  Number of Download: 203


Abstract

Every nation aims to keep its language and culture alive by transferring it to the next generations. This cultural transmission is provided implicitly by the environment and through education by the government. Idioms, which are one of the stereotypical groups of words reflecting the life and thinking, traditions and customs of our community, are important in this regard. In this study, MEB 8th it is aimed to examine and evaluate the texts in the classroom Turkish textbook in terms of idiom use. In the study, the document analysis method, which is a qualitative research method, was used. The obtained data were analyzed by means of descriptive analysis. A total of forty texts distributed in such a way that there are five of the eight themes included in the book have been examined in terms of their use of idioms. The data obtained were tabulated and interpreted. As a result of the examination, it was found that the number of phrases in the texts varies greatly according to the themes and does not provide a regular distribution in the texts within the theme. Suggestions have been made to make more accurate use of idioms in textbooks.

Keywords: Textbook, idiom, language, education, culture.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Gecgel, H. & Zivali, C. (2021). Analysis of Texts in the Turkish Language Textbook in Terms of The Use of Idioms . International Journal of Language and Education Research, 3(3), 1-15. doi: 10.29329/ijler.2021.586.1

Harvard
Gecgel, H. and Zivali, C. (2021). Analysis of Texts in the Turkish Language Textbook in Terms of The Use of Idioms . International Journal of Language and Education Research, 3(3), pp. 1-15.

Chicago 16th edition
Gecgel, Hulusi and Caner Zivali (2021). "Analysis of Texts in the Turkish Language Textbook in Terms of The Use of Idioms ". International Journal of Language and Education Research 3 (3):1-15. doi:10.29329/ijler.2021.586.1.

References

  Aksoy, Ö. A. (1963). Atasözleri, deyimler. TDK Yayınları: Ankara.

  Aksoy, Ö. A. (1984). Atasözleri ve deyimler sözlüğü: Atasözleri sözlüğü 1, TDK Yayınları: Ankara.

  Altaylı, S. (2010). Atasözü ve deyimler arasındaki farklar. Karadeniz Araştırmaları, (25), 125-134.

  Bulut, M. (2013). Türkçe eğitimi ve öğretiminde dil ve kültür aktarımı aracı olarak atasözleri ve deyimlerin önemi. Electronic Turkish Studies8(13).

  Demir, T. ve Melanlıoğlu, D. (2011). Türkçe Öğretiminde Deyimlerin Çağrışımla Kazandırılması. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF)31(3).

  Doğru, E. (2021). Dilin derin devleti: Deyimler. Akdem Yayınları: İstanbul.

  Erdoğan, G. (2019). Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik ders kitaplarının atasözleri ve deyimler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

  Ergin, M. (1995). Üniversiteler için Türk dili. Bayrak Yayınları: İstanbul.

  İşbulan, Demirel Z. (2010). 7. sınıf Türkçe çalışma kitaplarındaki deyimlerin öğretiminde kullanılan etkinliklerin etkililiği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, SBE.

  MEB (2019). Türkçe dersi öğretim programı. MEB Yayınları: Ankara.

  Özezen, M. Y. (2001). Türkçe deyimler üzerine birkaç söz. Türk Dili Dergisi, (S 600), 869.

  Şalvarlı, B. (2010). Türkçe deyim öğretimi için metin hazırlama (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, SBE.

  TDK (2011). Türkçe sözlük. TDK Yayınları: Ankara.

  Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık: Ankara.